Creech58Mcmahon's Profile

Country: East Timor
Website: meochamsocda.com/nhung...
Signed Up: on November 19, 2018
Homepage: https://creech58mcmaho...

 

<br />
<strong>- Chế độ dinh dưỡng:&nbsp;</strong>
<br />
<br />
<ul>
<br />
<br />
<li>Chế độ ăn uống chứa nhiều đường, chất b&eacute;o v&agrave; đồ g&acirc;y n&oacute;ng trong người sẽ khiến một số bạn bị mụn nặng. Những bạn bị mụn nặng tốt nhất n&ecirc;n ăn uống ki&ecirc;ng cử để cải thiện t&igrave;nh trạng da.</li>
<br />
<br />
</ul>
<br />
<br />
<strong>- Gen di truyền:&nbsp;</strong>
<br />
<br />
<ul>
<br />
<br />
<li>Đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n hiếm gặp khi bị <strong>mụn</strong>. Nhưng đ&acirc;y l&agrave; yếu tố m&agrave; ta phải ch&uacute; &yacute; để c&oacute; biện ph&aacute;p <strong>ngăn ngừa mụn</strong> về sau.</li>
<br />
<br />
</ul>
<br />
<br />
<strong style="font-size: 14.4px;">- Độc tố t&iacute;ch tụ trong cơ thể:&nbsp;</strong>
<br />
<br />
<ul>
<br />
<br />
<li>Những bạn c&oacute; hệ ti&ecirc;u h&oacute;a kh&ocirc;ng ổn định khiến cơ thể kh&ocirc;ng thể lọc ra c&aacute;c độc tố c&oacute; trong thực phẩm. Những độc tố n&agrave;y sẽ được giải ph&oacute;ng qua đường h&ocirc; hấp v&agrave; da. Dẫn đến mụn.</li>
<br />
<br />
<li>Đối với những trường hợp n&agrave;y, c&aacute;c bạn cần t&igrave;m đến những cơ sở l&agrave;m đẹp v&agrave; chuy&ecirc;n gia da liễu để c&oacute; một thực đơn ăn uống tốt hơn. Cải thiện l&agrave;n da nhanh ch&oacute;ng hơn.</li>
<br />
<br />
</ul>
<br />
<br />
<h3><strong>Nguy&ecirc;n Nh&acirc;n G&acirc;y Mụn Từ M&ocirc;i Trường B&ecirc;n Ngo&agrave;i</strong></h3>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>- Vi khuẩn:</strong> với t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường như hiện nay g&acirc;y tắc lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng, g&acirc;y n&ecirc;n mụn
<br />
<br />
<strong>- Tia UV:</strong> Tia UV đến từ &aacute;nh nắng mặt trời lu&ocirc;n mang t&aacute;c hại nặng đến cho l&agrave;n da.
<br />
<br />
<strong>- Kh&iacute; hậu kh&ocirc;ng thuận lợi:</strong> V&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, da sẽ tiết b&atilde; nhờn nhiều hơn n&ecirc;n mụn dễ d&agrave;ng h&igrave;nh th&agrave;nh hơn. Nhưng kh&iacute; hậu qu&aacute; kh&ocirc; cũng l&agrave;m da mất nước, l&agrave;m mất c&acirc;n bằng độ ph tr&ecirc;n da cũng dễ d&agrave;ng g&acirc;y n&ecirc;n mụn.
<br /> &lt; &gt;- Mỹ phẩm: Sử dụng mỹ phẩm kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&aacute;ch, kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với da cũng dễ d&agrave;ng g&acirc;y ra mụn. Ngay cả những sản phẩm skincare th&ocirc;ng dụng như Sữa rửa mặt, kem dưỡng da, dầu dưỡng da, mặt nạ chăm s&oacute;c, kem chống nắng v.v… V&igrave; thế, nếu bạn c&oacute; th&oacute;i quen sử dụng mỹ phẩm th&igrave; bạn n&ecirc;n tập th&oacute;i quen tẩy trang mỗi ng&agrave;y nh&eacute;!
<br />

Recently Added   RSS

There are no images yet.

«  <    >  »